Stilling ledig – Næringsutvikler

NÆRINGSUTVIKLING I MODUM – LYST TIL Å VÆRE MED PÅ NYSKAPNING?
Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Næringsrådet samarbeider tett med Modum kommune. Viktig oppgave er å arbeide strategisk for å tiltrekke flere virksomheter til kommunen, samt å styrke rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Vi er en møteplass for nettverksbygging og samarbeid, kompetanseheving, informasjon og meningsutveksling. Modum Næringsråd skal bidra til god stedsutvikling og til at Modum har et godt omdømme.

Som følge av et godt samspill med Modum kommune øker Modum Næringsråd sin aktivitet. Vi søker etter ny medarbeider primært i 100% stilling:

NÆRINGSUTVIKLER
Hovedoppgaver vil være:
Strategisk arbeid for å skape utvikling i Modum gjennom å:
• drive utadrettet nettverksbygging med mål om vekst og etableringer i Modum
• profilere Modum overfor potensielle etablerere og aktivt følge opp disse
• arbeide for bedre rammebetingelser for næringslivet
• gi etablererveiledning og råd til nyetablerte bedrifter
• tilby og gjennomføre kompetansehevende tiltak og programmer
• planlegge og gjennomføre arrangementer i Næringsrådets regi

Ønskede kvalifikasjoner:
• ledererfaring, evt. strategisk utviklingsarbeid fra næringsliv
• godt nettverk innenfor næringsmiljøer/politikk
• evne til strategisk tenking og arbeid
• evne til å samarbeide internt, men også med næringsliv og politiske myndigheter¨
• helst høyere utdanning
• du er initiativrik, energisk og har evne til å skape entusiasme og positivitet

Vi tilbyr spennende utfordringer i et område med stort potensiale, og med store muligheter for å skape resultater. Kontor i nyetablert næringsfellesskap i Vikersund sentrum. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
daglig leder Ole Brunes – tel. 91573124 eller
styreleder Ole Johan Sandvand – tel. 906 51 165

Søknad sendes innen 26. januar til:
ole.brunes@modumnaeringsrad.no