62

Sentrumsutvikling

Bærekraftig sentrumsutvikling!
Modum Næringsråd har en prioritert satsing på bærekraftig sentrumsutvikling. Dette skal være utvikling av handel og kvalitetsheving på opplevelser i sentrum. Sentrumsutviklingsprosjektet er hovedsakelig finensiert av bank, kommune og fylkeskommune. Et kompetanseprosjekt som kan bidra til økt kvalitet og kompetanse hos hver enkelt butikkeier og ansatt. Dette vil bidra til større samfunnseffekt og gjøre sentrumsområdene mer attraktive, og det vil øke verdiskapningen i lokalsamfunnet. 
 

Leder for prosjektet "Bærekraftig sentrumsutvikling"  er Anne Kat Håskjold. For ideer og inspill ta kontakt med henne. 

 

 

Som en del i sentrumsutviklingsprosjektet er omorganisering av handelstandsorganisaskonene i kommunen. 

 

Modum Handel er etablert som en ny handelsorganisasjon i Modum i 2020.

 

 

Pr 30. juni har orgnaisasjonen 43 medlemmer. 

 

Alle som driver handels og næringsvirksomhet, med varer eller tjenester i Modum kan bli medlem i organisasjonen. 

 

Medlemsfordeler: 

 

  • Felles gavekort 
  • Felles nettside
  • Felles kampanjer
  • Gode innkjøps avtaler
  • Samlinger og kurs
  • Ettablert facebook med mange følgere
  • Gratis medlemspakke med materiell
  • Instagramkonto
  • Kompetansehevende tiltak 

Dette er et pågående arbeid, og det blir bedre og flere fordeler jo mere medlemmer som er med i forreningen. 

test

Test