Webinar om SkatteFUNN og regionale virkemidler for Viken og Vestfold og Telemark 1. februar 2022
10.01.2022

Webinar om SkatteFUNN og regionale virkemidler for Viken og Vestfold og Telemark 1. februar 2022

Velkommen til webinar om SkatteFUNN og regionale virkemidler!

Når:                                                1. februar 2022 kl. 09.00 - 11.00
Arrangementstype:                  Kurs (webinar)
Passer for:                                   Bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser
Pris:                                                Gratis
Påmeldingsfrist:                        31. januar kl. 12.00
Lenke og påmelding:               Webinar om SkatteFUNN og regionale virkemidler for Viken og Vestfold og Telemark (www.forskningsradet.no)

Om arrangementet
Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte?
SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN.
Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Vi vil bl.a. gjennomgå Prosjektkanvas, vårt verktøy for idéutvikling.
Arrangementet er relevant for bedrifter som er ny for ordningen, men også bedrifter som tidligere har erfaring med bruk av SkatteFUNN vil få nyttige tips.
Det vil også bli gitt en orientering om de regionale virkemidlene Regionalt forskningsfond og FORREGION i etterkant av SkatteFUNN presentasjonen.
Om SkatteFUNN-ordningen
SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.
For å bedriften skal kunne motta skattefradrag må prosjektet oppfylle følgende krav. 
  • Prosjektet må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter for bransjen
  • Prosjektet må være til nytte for bedriften
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset
I dette kurset vil vi gå grundig igjennom formelle krav og nyttige tips til søkere.
Kurset vil bli etterfulgt av et prosjektutviklingskurs 1. mars der du lærer å strukturere opp et FoU-prosjekt.
Lenke til prosjektutviklings-kurs 1. mars 2022: Kurs i prosjektutvikling for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN og regionale virkemidler, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift.
Vel møtt!