Martin Kaggestad ny næringsutvikler i Næringsrådet
06.08.2018

Martin startet i sin nye jobb som næringsutvikler i Modum Næringsråd. Vi går nye og spennende tider i møte. Han vil bruke mye tid i oppstarten på å bygge nettverk og bli kjent med medlemmer og øvrig næringsliv. Han går inn i Næringsrådets stab som i tillegg består av daglig leder Ole Brunes og aktiv styreleder Ole Johan Sandvand.
Kontakt Martin på: martin.kaggestad@modumnaeringsrad.no   tel.: 949 87 140.

Martin har 100% stilling og vil være å finne på kontoret i Sentrumsgården når han ikke er ute på møter o.a. Ta gjerne kontakt, enten for avtale her eller besøk ute hos dere.


Vi minner også om årets store begivenhet, Modumkonferansen 26. september. Programmet blir lansert med det første.