NÆRINGSRÅDETS SOMMERAVSLUTNING


VIL DU VÆRE MED PÅ NÆRINGSRÅDETS SOMMERAVSLUTNING?
Det foregår på Tyrifjord Hotell 15. juni kl. 1700
Hva skjer? Jo – dere får en innføring i GDPR – og det er vel spennende? Ja, vi må i alle fall forholde oss til det. Det handler om det europeiske personvernreglementet, hvordan vi disse digitale tider må håndtere personopplysninger på en riktig måte. Dette er noe alle virksomheter må ha i orden. Blir vi knepet i å ikke ha dette på stell kan konsekvensene bli harde.
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS vil gi oss opplæring i dette.
Hva ellers?
–          Styreleder i Næringsrådet og mangeårig direktør på Modum Bad kåserer ved middagen over temaet: 
«Ledelse og lederstil – Ta freidig fatt». 

– og så:
En god middag som vanlig er på Tyrifjord
– og ikke minst:
Hyggelig samvær med kolleger fra den flotte Modum-bygda.
Egenandel kr 300,-         Dere vil bli fakturert for kursavgift som kan utgiftsføres.
Påmelding her innen 8. juni til: post@modumnaeringsrad.no