NÆRINGSFROKOST Hos MODUM INDUSTRI AS, Geithus

Vi inviterer til næringsfrokost onsdag 4. september kl. 0800 – 0930 hos MODUM INDUSTRI AS, Geithus.
Det blir presentasjon av bedriften og en runde i produksjonslokalene.
Næringsrådet vil presentere Modumkonferansen og andre nyheter. Og ikke minst – vi treffer gode kolleger fra næringslivet til erfaringsutveksling.

MODUMKONFERANSEN 2019
Modum kulturhus 24. september kl. 1500 – 2000. Programmet blir lansert snart. Sett av ettermiddagen!

SAMFERDSEL- dere opplever sikkert at i lokalmedia og valgkamp er dette et varmt debattema. Infrastruktur er særdeles viktig for næringslivet.
Næringsrådet har slikt vedtak i Strategisk plan:
Næringsrådet skal arbeide for at kommunen:
• arbeider offensivt for å få Randfjordbanen og Rv35 inn i Nasjonal Transportplan
• etablerer spleiselag for å realisere persontog på Randsfjordbanen
• forskutterer avkjøringer fra Rv35 slik at en kan få til næringstomter
• arbeider for at dagens Rv35 rustes opp i påvente av ny vei

Kom gjerne med innspill til tema samferdsel slik at vi kan fronte tydelige standpunkter til de politiske organer.