NAV Modum

NAV Modum har endret navn til NAV Midt-Buskerud. Vi er nå et vertskommunesamarbeid mellom Sigdal, Krødsherad og Modum kommune.

Kontaktpersoner

Hilde Lysgård Knutsen
NAV-leder
Lisette Nyhus
Markedskoordinator NAV Midt-Buskerud

Bilder