37

Medlemsfordeler

Hva er fordelene ved å være medlem av Modum Næringsråd?

Vi jobber med:

Strategier for å skape utvikling i Modum gjennom å:

 • drive utadrettet nettverksbygging med mål om vekst og etableringer i Modum
 • profilere Modum overfor potensielle etablerere og aktivt følge opp disse
 • arbeide for bedre rammebetingelser for næringslivet
 • gi etablererveiledning og råd til nyetablerte bedrifter
 • tilby og gjennomføre kompetansehevende tiltak og programmer
 • planlegge og gjennomføre arrangementer i Næringsrådets regi

 

Muligheter for deg:

 • Næringsfrokoster – du treffer kollegaer – erfaringsutveksling mv.
 • Temamøter og kurs– kompetanse er grunnlaget for all utvikling
 • Næringskonferanse – Modumkonferansen – Vi setter framtida under debatt og finner veien videre!!!
 • Næringsrådets Utviklingsgruppe – vi engasjerer de unge til å være kreative utfordrere og å være med å forme morgendagens Modum.


Vi arbeider for flere arbeidsplasser, samferdsel – tog/vei.
 

Vi har samarbeidsavtale og jevnlige dialogmøter med Modum kommune – vi fremmer næringslivets interesser.
 


Hvor mye koster det?
Medlemskontingenten for 2019 er for medlemsbedrifter med omsetning:

 • opp til kr 1,5 mill.: kr 1000,-.
 • kr 1,5 mill. – kr 5,0 mill.: Kr 2500,-
 • kr 5,0 mill – kr 10,0 mill.: KR 3300,-
 • kr 10,0 mill. – kr 20,0 mill.: Kr 5000,-.
 • over kr 20,0 mill.: Kr 7500,-
Vi jobber også med Hanldelstandsforreningen i Modum. 

Modum Handel. 

Medlemskap til Modum Handel er etter samme stigen som medlemskap i Modum Næringsråd. 

Modumhandel har eget digitalt gavekort som kan brukse hos alle medlemsbedriftene. I tillegg er det felles digitale platformer, felles markedsføringstiltak og gode medlemsrabatter.