Lederopplæring

Modum næringsråd samarbeider med Modum kommune for kompetanseutvikling for ledere i kommune og næringsliv. Her er en liten presentasjon og link til kommunens sider for påmelding til første kurs i årshjulet

PÅMELDING

Du som leder er ansvarlig for en effektiv drift, og for å bruke de menneskelige ressursene på best mulig måte. Forskning viser at medarbeidere som opplever at leder gir dem ansvar og tillit, og som føler de får brukt kompetansen på en god måte, er mer effektive, lojale, tar på seg ekstraoppgaver og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.

Det er et stort ansvar å være leder, og vi vet at mange føler seg ensomme og kan oppleve at de ikke strekker til.

Disse korte kursene i lederopplæringen er tenkt å bidra til at du som leder kan få litt påfyll på områder som kan være viktig i din ledelse. Samtidig vil du treffe på andre ledere som kanskje har noen av de samme utfordringene som du selv har. På denne måten har du mulighet til å skaffe deg et nettverk i tillegg til faglig påfyll og inspirasjon.

Kursene har en rød tråd, og det er lurt å delta på alle kursene. Allikevel er det fullt mulig å gå på enkeltkurs hvis du opplever at du trenger påfyll på et spesifikt område.

Kursene er lagt opp med en teorigjennomgang først. Vi jobber med case og har refleksjoner i etterkant. Dine erfaringer og innspill er viktig for at kurset skal oppleves relevant.

Årshjulet: 

Fremdrift i lederopplæringen

Fremdrift i lederopplæringen