Kurs i bedriftsetablering

TID: Torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 – 21.00
STED: Buskerud Næringshage, Prestfoss
TEMA: “1-2-3 Bedriftsetablering”
24. mai 2018
PÅMELDING INNEN 21. MAI 2018
Påmelding til etablererveileder
Gro Moen på gro@nhage.com
eller tlf. 414 17 366.
VI I NÆRINGSHAGEN ØNSKER AT DU SKAL LYKKES!
DERFOR TILBYR VI DEG VEILEDNING, KURS OG OPPFØLGING.
“1-2-3 BEDRIFTSETABLERING“
ER ET GRATIS TRETIMERSKURS
Temaene er tilpasset deg som ønsker å
finne ut om du skal starte egen bedrift, og
for deg som har bestemt deg for å starte,
men som trenger en god oversikt over hva
som kreves for å få det til.
Vi gir deg en praktisk og god oversikt
over hvordan du skal gå frem og hvilke
formaliteter som må på plass for å gjøre
din idé til virkelighet.
KURSINNHOLD:
• Hva kreves for å starte en bedrift?
• Hva kreves av DEG for å starte en bedrift?
• Selskapsform, personlige rettigheter
og risiko
• Hvor skal du registrere deg?
• Skatt, økonomi, budsjetter og mva.
• Støtteordninger
• Bedriftens navn
Gratis kurs om
etablering av
bedrift