67

Konferanser og temasamlinger

Vi arrangerer;
Frokostmøter som blir fasilitert hos våre medlemmer. Da får medlemsbedriften mulighet til å presentere seg. I tillegg informerer vi om arbeidet som pågår i Modum Næringsråd. Frokostene er et fint sted for å knytte kontakter, og utvide nettverket.

Næringslivskafe på kafe 1. etg i Vikersund. Dette er kvelder hvor vi inviterer noen til å holde et foredrag i relevant tema. Kveldene er for alle næringsdrivende i Modum. 

Modum Konferansen arrangeres i september hvert år. I 2020 blir konferansen digital grunnet korona.