Kompetanseforum etableres

I samarbeid med Buskerud Næringshage etablerer vi Kompetanseforum som skal formidle kompetanse – fortrinnsvis i form av kurs – til næringslivet i vårt område.
Kompetanseforum er i tråd med Næringsrådets strategi for sin virksomhet.