Endelig – Næringsrådet inn i egne kontorer

Modum Næringsråd flytter mandag 8. januar inn i kontorer i Sentrumsgården i Vikersund, dvs. i 2.etg. over Kronasko og Interoptik. Trond Weggersen som eier gården har vært mer enn velvillig for å få dette til, all ære til han. Det er jo foreløpig bare «hele staben» dvs. daglig leder Ole i 30% stilling det handler om, men det kommer til å utvikle seg. Vi har planer for noe ekstra spennende der, men vi må slippe nyheter etter hvert som brikkene faller på plass. Naturlig nok blir ikke kontoret fast bemannet, Ole har mye møter utenfor huset i tillegg til fleksibel jobbing etter behov. Det er derfor nødvendig å gjøre avtale på forhånd dersom dere vil treffe han der – tel. 915 73 124. Det vil være hyggelig med besøk.