Frokostmøte 8 november 2016

8 november, Vingen. Fra 08.00 – 10.00

Vi inviterer til frokostmøte, med ulike temaer

08.00    Frokost
08.30    Hva skjer i Modum Næringsråd
08.45    Flying Team Vikersund: Raw Air!
Rosthaug: Lage ny hoppbakke
09.15    Audun Mjøs, rådgiver Modum kommune – oversikt ledige næringslokaler i Modum
09.30   MoVing
Fra kl 10.00 Mulighet for omvisning

Årsmøte 2016

Årsmøtet 2016 ble holdt på Tyrifjord Hotell

tirsdag 12. april 2016 kl 19.00

Årsmøtesaker finner du her

Protokoll årsmøte 2016

Årsberetning 2015

Innkalling til årsmøte i Modum Næringsråd 2016   MNR BALANSE DETALJERT 2015 (1)   MNR RESULTATREGNSKAP DETALJERT 2015 BUDSJETT 2016

Styret vedtok uendret kontingent for 2016

Etter at ordinære saker ble behandlet holdt Odd Myklebust et engasjerende innlegg om: Kommunereformen – den går ikke over.  Modum – hva nå, som ble etterfulgt av diskusjon.

 

 

Ordfører og Næringsrådet besøker næringslivet

Ordfører Ståle Versland har startet opp en besøksrunde hos bedrifter i Modum.  I løpet av vinteren skal ordføreren besøke ca 25 virksomheter.  Turen skjer i samarbeid med Modum Næringsråd som er turarrangør og deltar på møtene.  Hensikten er å bli bedre kjent med Modums næringsliv for å få større forståelse og innsikt i de rammebetingelser næringslivet jobber under.  Rådmannen vil også delta på disse møtene så langt det er mulig.  Besøksrunden startet hos Modum KabelTV og Tyrifjord Hotell den 22.1, og siden går det bare slag i slag.