Kurs i bedriftsetablering

TID: Torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 – 21.00
STED: Buskerud Næringshage, Prestfoss
TEMA: “1-2-3 Bedriftsetablering”
24. mai 2018
PÅMELDING INNEN 21. MAI 2018
Påmelding til etablererveileder
Gro Moen på gro@nhage.com
eller tlf. 414 17 366.
VI I NÆRINGSHAGEN ØNSKER AT DU SKAL LYKKES!
DERFOR TILBYR VI DEG VEILEDNING, KURS OG OPPFØLGING.
“1-2-3 BEDRIFTSETABLERING“
ER ET GRATIS TRETIMERSKURS
Temaene er tilpasset deg som ønsker å
finne ut om du skal starte egen bedrift, og
for deg som har bestemt deg for å starte,
men som trenger en god oversikt over hva
som kreves for å få det til.
Vi gir deg en praktisk og god oversikt
over hvordan du skal gå frem og hvilke
formaliteter som må på plass for å gjøre
din idé til virkelighet.
KURSINNHOLD:
• Hva kreves for å starte en bedrift?
• Hva kreves av DEG for å starte en bedrift?
• Selskapsform, personlige rettigheter
og risiko
• Hvor skal du registrere deg?
• Skatt, økonomi, budsjetter og mva.
• Støtteordninger
• Bedriftens navn
Gratis kurs om
etablering av
bedrift

Næringsrådet vokser…

Det gode samarbeidet med Modum kommune gir resultater. Kommunen legger nå inn betydelige midler i kommende 3-årsperiode ved at kommunen finansierer ny full stilling i Næringsrådet. Ny medarbeider skal i hovedsak arbeide med strategisk for å skape utvikling i Modum. Målet er nye etableringer og vekst og utvikling i de vi har. Kompetansebygging og samferdsel blir viktige temaer. Vi jobber nå med å etablere oss i kontorer i Vikersund. Ting skjer….

Næringsfrokost 19 september 2017

Tirsdag 19 september var det næringsfrokost hvor NAV Modum var vertskap, og presenterte temaer vedr. samspill mellom NAV og næringsliv. NAV hadde med tiltaksleverandører som også presenterte seg.

Her finner du presentasjonen på dagen:

Informasjon til Modum næringsråd tiltaksbedriftene og NAV 19-09-2017

 

Lederopplæring

Modum næringsråd samarbeider med Modum kommune for kompetanseutvikling for ledere i kommune og næringsliv. Her er en liten presentasjon og link til kommunens sider for påmelding til første kurs i årshjulet

PÅMELDING

Du som leder er ansvarlig for en effektiv drift, og for å bruke de menneskelige ressursene på best mulig måte. Forskning viser at medarbeidere som opplever at leder gir dem ansvar og tillit, og som føler de får brukt kompetansen på en god måte, er mer effektive, lojale, tar på seg ekstraoppgaver og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.

Det er et stort ansvar å være leder, og vi vet at mange føler seg ensomme og kan oppleve at de ikke strekker til.

Disse korte kursene i lederopplæringen er tenkt å bidra til at du som leder kan få litt påfyll på områder som kan være viktig i din ledelse. Samtidig vil du treffe på andre ledere som kanskje har noen av de samme utfordringene som du selv har. På denne måten har du mulighet til å skaffe deg et nettverk i tillegg til faglig påfyll og inspirasjon.

Kursene har en rød tråd, og det er lurt å delta på alle kursene. Allikevel er det fullt mulig å gå på enkeltkurs hvis du opplever at du trenger påfyll på et spesifikt område.

Kursene er lagt opp med en teorigjennomgang først. Vi jobber med case og har refleksjoner i etterkant. Dine erfaringer og innspill er viktig for at kurset skal oppleves relevant.

Årshjulet: 

Fremdrift i lederopplæringen

Fremdrift i lederopplæringen

Fagbrev som salgsmedarbeider. I Modum 2018

Fagbrev salgsmedarbeider Lysbilde2 Lysbilde3 Lysbilde4

Frokostmøte 30. mai

DATO: 30.05.2017
TID: 08.00 – 10.00
STED: Westad Industri AS

Program: 

Hva skjer i Næringsrådet v/daglig leder

Westad presenterer seg og det blir også en omvisning i produksjonen.

Flyktningetjenesten – «Introduksjonsprogram for nybosatte i kommunen – samspill med næringslivet» v/Rune Johannessen

Samspill presse – næringsliv v/redaktør Knut Bråthen

Uformell oss næringsdrivende i mellom.

Påmelding:

Innen 26.05.2017 til post@modumnaeringsrad.no eller tlf 960 12 191

 

Velkommen!

Sommerfest 2017

Handelsstandene i Modum har samarbeidet med Tyrifjord Hotell om å arrangere sommerfest 2017:
Ta med dine ansatte på sommerfest sammen med andre fra næringslivet i Modum lørdag 10.juni.

Meny: Grillbuffet med pølser, hamburger, salater og annet tilbehør.

Pris for grillbuffet: 285,- per person.
Drikke er ikke inkludert i prisen.

Påmelding til: post@modumnaeringsrad.no
eller mob: 960 12 191
INNEN 18/5/2017

Protokoll fra Årsmøte

Årsmøte 2017 ble gjennomført på Tyrifjord Hotell 21 mars.

Protokoll årsmøte (3)

 

Nyhetsbrev Modum Næringsråd

Næringsrådet vil iverksette nyhetsbrev til medlemsbedriftene slik at alle kan få løpende informasjon om virksomheten.

Ny daglig leder

Ole Brunes tiltrådte som ny daglig leder i 30% stilling. Lisbeth Vesetrud fortsetter i sin 40% stilling hvor hun også arbeider for Handelsstanden i Vikersund og Åmot ihht. økonomisk avtale.

Virksomheten

Siden nyttår har daglig leder brukt mye tid på å bygge nettverk. Han har møtt en lang rekke nøkkelpersoner og instanser. Det har handlet om å bli kjent, samt å samle innspill til hvordan Næringsrådet kan bli en bedre alliansepartner for bedriftene i kommunen for å skape utvikling. Særlig kan nevnes møter med ordfører og rådmann i kommunen, Regionrådets sekretær, Buskerud Næringshage, NOV (samarbeidsforum for næringsråd i nedre Buskerud og Asker/Bærum. I tillegg er det arbeidet med budsjett og arbeidsplan m.m.

Styremøte 21. februar

Styret vedtok arbeidsplan og behandlet også et strateginotat som grunnlag. Hovedmål er å løfte virksomheten slik at tilbudet til medlemsbedriftene blir bedre:

* Frokostmøter videreføres for medlemmer

* Temamøter med aktuelt program.

* Nyhetsbrev – kort informasjon til medlemmene om virksomheten.

Næringslivskonferanse

Styret vedtok å gå for et forslag om å arrangere en større næringslivskonferanse i september. Modum kommune vil være medarrangør. Målet er å sette fokus på viktige utfordringer som næringslivet i Modum og Midt-Buskerud har. I tillegg skal det være fokus på muligheter og veien videre for å skape utvikling. En tenker å hente inn «tunge navn» utenfra på temaene utvikling i regionene i sør og nord, sentraliseringsprosesser og digitalisering. Hva betyr dette for Modum og hvordan skal vi angripe framtida?

«Ungdom former morgendagens Modum»

Næringsrådet, i samarbeid med kommunen og Sparebank1 Modum, har besluttet å danne ei fokusgruppe bestående av ungdom i alderen 19-25 år. Utfordringen til gruppa skal være å bidra med kreative ideer for å skape utvikling, samt å definere hva som skal til for å få utflyttet ungdom til å komme tilbake. Gruppa skal jobbe i en to-årsperiode, og skal presentere i første runde på planlagt konferanse.

Midt-Buskerud Kompetanseforum

Styret har godkjent avtale mellom Næringsrådet og Buskerud Næringshage om å danne/videreutvikle et felles kompetanseforum. Her vil vi i fellesskap tilby kurs o.a. til næringslivet på ulike temaer. Modum kommune setter snart i gang et kursprogram for bl.a. ledere, og dette blir lagt inn i Kompetanseforumet. Formell behandling i Næringshagen gjenstår.

Frokostmøte/årsmøte

Det var opprinnelig planlagt frokostmøte ca. 20. februar i Sparebank1 Modum. Kapasitetsproblemer der fører til at dette er utsatt. Vi kommer tilbake med invitasjon

Daglig leder i Modum Næringsråd

Modum Næringsråd har ansatt ny daglig leder; Ole Brunes.

Vår nye leder skal sammen med Næringsrådets styre arbeide for at næringslivet i Modum får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter.  Ole Brunes er en person som har interesser og engasjement for næringslivet i Modum. Han har erfaring som daglig leder for Landbrukets HMS-tjeneste i Norge i 18 år. Han har også hatt ett års vikariat ved teknisk etat i Modum i rollen som fagleder landbruk. Tidligere var han også avdelingsleder for Felleskjøpet på Kongsberg i 5 år. For tiden er han styreleder i Modum, Sigdal og Krødsherad Brannkasse, og sitter også i styret i Buskerud Næringshage. I tillegg har han også verv i Gjensidigestiftelsen