Nærings- og Handelsdepartementet besøker Vikersund Kurbad

NHD ønsker å besøke bedrifter som er eller har vært under omstilling. Etter initiativ fra Modum Næringsråd har en delegasjon fra departementet besøkt Vikersund Kurbad den 29. oktober d.å.

Modum Kommune har ingen telefonvakt eller mottak Byggesak i uke 40

Modum Næringsråd er kritisk til at kommunens Byggesaksavdeling holder stengt i uke 40. Mener at dette sender feil signaler til.

Modum Kommune har ingen telefonvakt eller mottak Byggesak i uke 40.

Modum Kommune informerer på sine hjemmesider at byggesaksavdelingen er stengt for alle henvendelser i uke 40 på grunn av syke- og kursfravær. De som henvender seg til kommunen personlig eller på telefon får samme beskjed.

Modum Næringråd er sterkt kritisk til at Byggesaksavdelingen tillates å gjøre seg utilgjengelig for publikum i en uke. Vi kan ha forståelse for at interne forhold kan skape behov for slike ordninger. Vi betrakter Byggesaksavdelingen som et viktig serviceorgan for bygdas næringsliv og befolkning for øvrig. Det bør derfor være høyt prioritert oppgave å være tilgjengelig for publikum .

Vi viser i den anledning til Modum Kommunes Næringsstrategi hvor det i Strategi 3 heter at
Modum kommune skal prioritere rask og kompetent veiledning og saksbehandling innenfor sine fagområder og roller. Kommunen kommenterer dette i statusliste for oppfølging august 2013 med at

· Rutiner er endret, hovedsakelig på teknisk etat
· Næringssaker prioriteres
· Saksbehandlingstid ved byggesaksavdelingen har særlig fokus i 2013
· Etter nyansettelser og styrking er behandlingstid nær lovpålagte frister

Det er vår oppfatning at det skjer en rekke positive ting ved Byggesaksbehandling, men det er viktig av hensyn til omdømmet i lokalsamfunnet at det er samsvar mellom det som besluttes strategisk og det som gjennomføres i handlinger.

Vi mener at å stenge tilgang til tjenestene i en uke er å sende feil signal til omverden.

Ny leder i Modum Næringsråd

Bjørn Larsen er ny daglig leder i Modum næringsråd.

Modum Næringsråd har ansatt Bjørn Larsen (68) fra Åmot i ny prosjektstilling som skal ivareta oppgaven med daglig ledelse inklusive sekretariat for rådet. Det er en 20% stilling som har 2 års perspektiv. Med dette ønsker vi å få til en sterkere satsing på viktige områder gjennom bedre profilering av rådet, og kontakt med næringslivet, sier styreleder Arne Green i Næringsrådet.

Bjørn Larsen arbeidet frem til 2006 i DnB konsernet innen utvikling og omstilling.
Deretter har han bl.a. vært administrativ leder i Kunstnerdalen Kulturmuseum, drevet egen virksomhet innen karriererådgivning og er engasjert i idretts og foreningsvirksomhet lokalt.

Frokostmøte

Frokostmøte i samarbeid med Modum Kommune ble gjennomført i Kulturhuset onsdag 11.9.2013. Tema denne gang var Modum Kommunes næringsplan, og presentasjonen ble gjort ved Audun Mjøs. 30 deltagere var til stede.

Næringsrådets pris til Krøderen Elektro AS

På Næringsrådets frokostmøte den 11.9 ble Krøderen Elektro AS tildelt prisen «Det gode eksempel». Bedriften får prisen for sitt gode arbeid med og engasjement for lærlinger.

Næringsrådets pris til Knut Ole Kopland

Under Modum Næringsråds frokostmøte 11.5 d.å. ble Knut Ole Kopland – Gym2000 overrakt næringsrådets pris – Det gode eksempel.
Næringsrådet deler ut denne prisen for å fremheve personer eller grupper som fremstår som gode eksempler i Modum. Fire ganger i året vil Næringsrådet utpeke Modums gode eksempel, og skape litt ekstra oppmerksomhet rundt dette. Det gode eksempel kan finnes hvor som helst i samfunnet, det kan like gjerne være en offentlig ansatt som en næringslivsleder eller for den saks skyld et idrettslag. Styret i Modum Næringsråd har utpekt seg selv som jury.
Denne gang gikk den fullt fortjent til Knut Ole Kopland, sier styreleder i Modum Næringsråd, Arne Green. Knut Ole Kopland har utmerket seg ved å ha bygd opp en landskjent bedrift innen helsefag og trening. I tillegg å ha midtfylkets største treningssenter driver Gym 2000 utvikling, produksjon, samt agenturvirksomhet for treningsutstyr. Samtidig har Knut Ole Kopland utmerket seg som en engasjert motstander av dopingbruk innenfor helse og trening.