Modum Næringsråd inngår i NOV-samarbeid

Modum Næringsråd inngår nå i NOV samarbeidet. NOV står for Næringsrådene i Oslofjord Vest – regionen. De samarbeidene er næringsråd i Sande, Svelvik, Røyken. Asker, Bærum, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Modum. Vi ser på dette som en fin måte til å skape flere relasjoner for næringslivet, og få gode impulser.

Dialogmøter med Modum Kommune

Dialogmøter er et fast møtepunkt mellom Modum Næringsråd og Modum Kommunes administrasjon og politiske ledelse. Neste møte er 11. februar d.å.

Yrkes- og utdanningsmesse Midtfylket 2015

Yrkes og utdanningsmesse Midtfylket 2015 ble gjennomført på Søndre Modum Ungdomsskole 15. januar d.å. Målgruppen var ungdomsskoleelever ved 10. trinn fra Modum, Sigdal og Krødsherad sammen med VG1 elever fra Rosthaug. På messen var det presentasjon av 70 forskjellige yrker, og 15 muulige utdanningsretninger. Messen var meget godt besøkt og arrangementet må karakteriseres som vellykket. Se presseomtale her (Bygdeposten).

Byggesaker i Modum Kommune

På bakgrunn av en rekke henvendelser fra våre medlemmer og andre i forbindelse med byggesaksbehandling i Modum har Næringsrådet hatt dette som tema overfor Modum Kommune i hele år. I dialogmøte den 19.11.14 overleverte Næringsrådet en liste over våre forventninger til byggesaksbehandling og forslag til noen tiltak.
Listen leser du her: MF forventninger til Byggesaksbehandling 19.11.2014

Modum Næringsråd tildelt kr 175.000,-

Modum Næringsråd ble tildelt kr 175.000,- fra Sparebank1 Modums næringsfond for 2014. Tildelingen skal benyttes til å lage ferdig «Modum-appen» som Næringsrådet har hatt under utvikling i høst. Appen skal komme hele Modum til gode og skal være tilgjengelig på alle digitale flater, Vi tar sikte på å lansere appen i løpet av vinter/vår 2015.
Se Bygepostens omtale her.

Rosthaug-elever imponerer igjen

Nye ungdomsbedrifter har sett dagens lys på Rosthaug – og gjør seg bemerket. Under regionmessen på Hadeland den 10.desember tok flere av disse priser med seg hjem, og TeenVoice ble beste ungdomsbedrift. Les mer her (Bygdeposten).

Frokostmøte i Næringsrådet 25.11.2014

Næringsrådet holdt frokostmøte på Tyrifjord Hotell tirsdag 25.11.14. Hele 36 fra Modums næringsliv deltok på møtet hvor Mediasituasjonen i Modum var hovedtema. her hadde redaktør Knut Bråthen fra Bygdeposten, Ronny Blekkan fra TVModum og Anita Skretteberg fra RadioModum innlegg. Vi fikk høre hvordan de opplever mediahverdagen i Modum, og tanker om fremtidig utvikling.

Jeanne Donstad fra Buskerud Spesialinnredning as holdt orienterte om bedriften og ga en interessant oversikt over virksomheten og produkter.

Møtet ble innledet med at styreleder Ambjørg Flaata orienterte om rådets virksomhet. De viktigste områdene for tiden er Frokostmøter som et ledd i nettverksbygging, samarbeid skole næringsliv. Utvikling av Modum App, handelskonferanse, samarbeid med Modum Kommune gjennom dialogmøter og arbeid med oppdatering av næringsplan.

Albert Hæhre tildelt «Det gode eksempel»

Under frokostmøtet den 25.11.14 ble det informert om at Albert Kr Hæhre er tildelt Modum Næringsråds pris – «Det gode eksempel». Det ble understreket at Albert Hæhre er en meget fortjent prisvinner for sin innsats for næringsliv og samfunnsutvikling i Modum.

Frokostmøte i Næringsrådet 14.10.2014

Næringsrådet holdt sitt andre frokostmøte i høstsesongen i Sparebakens lokaler i Vikersund med 28 deltagere. Leder for bankens næringslivsavdeling – Gro Spone ga en orientering om bankens virksomhet overfor bedriftskunder.

Dagens tema var «Fra Gründerliv til hverdagsliv». Sekvensen ble innledet med et engasjert innlegg fra «Wool UB» – ungdomsbedriftwn fra Rosthaug VG som ble nr 2 i norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

Ambjørg Flaata snakket om hverdagslivet og utfordringer for bedriftsledere. Innlegget ble fulgt opp av en gruppeoppgave.

Hjertestarter, avtale med Røde Kors

Modum Felles Bedriftshelsetjeneste har inngått samarbeidsavtale med Røde Kors angående hjertestartere. Avtalen innebærer at hjertestarter kan kjøpes hos Røde Kors til en gunstig pris, og Røde Kors vil da holde kurs i bruk av hjertestarter for bedriftene kort tid etter anskaffelse. Seinere oppfriskningskurs, som er anbefalt hvert annet år, kan holdes av MFB. Hjertestartere kan bestilles fra Røde Kors, avd. Akershus. Interesserte kan henvende seg til salgssjef Morten Rosef, tlf. 918 84 769 eller Martin Tiltnes, tlf. 994 23 116.

Priser:
Hjertestarter, type HeartSine Samaritan PAD300: 9990,- (eks mva)
Første kurs med Røde Kors: 6500,- (4 timer/maks 10 deltakere)
Oppfriskningskurs med MFB: Medlemmer: Gratis. Ikke-medlemmer: 4900,- (3 t/maks 10 deltakere).