Lederutvikling

Vi tilbyr sammen med Modum kommune kurs med tema kommunikasjon og relasjoner.
Tid: 12. mars kl. 12:00 – 15:00
For mer info og påmelding:
Se kommunens web-sider
Info og påmelding

Lederutviklingskurs

I samarbeid med Modum kommune tilbyr vi lederutviklingskurs – denne gangen stressmestring for ledere.
For mer info og påmelding:
https://www.modum.kommune.no/kurs-stressmestring-for-ledere.6076691-116083.html

Stilling ledig – Næringsutvikler

NÆRINGSUTVIKLING I MODUM – LYST TIL Å VÆRE MED PÅ NYSKAPNING?
Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Næringsrådet samarbeider tett med Modum kommune. Viktig oppgave er å arbeide strategisk for å tiltrekke flere virksomheter til kommunen, samt å styrke rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Vi er en møteplass for nettverksbygging og samarbeid, kompetanseheving, informasjon og meningsutveksling. Modum Næringsråd skal bidra til god stedsutvikling og til at Modum har et godt omdømme.

Som følge av et godt samspill med Modum kommune øker Modum Næringsråd sin aktivitet. Vi søker etter ny medarbeider primært i 100% stilling:

NÆRINGSUTVIKLER
Hovedoppgaver vil være:
Strategisk arbeid for å skape utvikling i Modum gjennom å:
• drive utadrettet nettverksbygging med mål om vekst og etableringer i Modum
• profilere Modum overfor potensielle etablerere og aktivt følge opp disse
• arbeide for bedre rammebetingelser for næringslivet
• gi etablererveiledning og råd til nyetablerte bedrifter
• tilby og gjennomføre kompetansehevende tiltak og programmer
• planlegge og gjennomføre arrangementer i Næringsrådets regi

Ønskede kvalifikasjoner:
• ledererfaring, evt. strategisk utviklingsarbeid fra næringsliv
• godt nettverk innenfor næringsmiljøer/politikk
• evne til strategisk tenking og arbeid
• evne til å samarbeide internt, men også med næringsliv og politiske myndigheter¨
• helst høyere utdanning
• du er initiativrik, energisk og har evne til å skape entusiasme og positivitet

Vi tilbyr spennende utfordringer i et område med stort potensiale, og med store muligheter for å skape resultater. Kontor i nyetablert næringsfellesskap i Vikersund sentrum. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
daglig leder Ole Brunes – tel. 91573124 eller
styreleder Ole Johan Sandvand – tel. 906 51 165

Søknad sendes innen 26. januar til:
ole.brunes@modumnaeringsrad.no

Endelig – Næringsrådet inn i egne kontorer

Modum Næringsråd flytter mandag 8. januar inn i kontorer i Sentrumsgården i Vikersund, dvs. i 2.etg. over Kronasko og Interoptik. Trond Weggersen som eier gården har vært mer enn velvillig for å få dette til, all ære til han. Det er jo foreløpig bare «hele staben» dvs. daglig leder Ole i 30% stilling det handler om, men det kommer til å utvikle seg. Vi har planer for noe ekstra spennende der, men vi må slippe nyheter etter hvert som brikkene faller på plass. Naturlig nok blir ikke kontoret fast bemannet, Ole har mye møter utenfor huset i tillegg til fleksibel jobbing etter behov. Det er derfor nødvendig å gjøre avtale på forhånd dersom dere vil treffe han der – tel. 915 73 124. Det vil være hyggelig med besøk.

TEMAMØTE – HVILKE MULIGHETER FINNES FOR DIN BEDRIFT?

TEMAMØTE – HVILKE MULIGHETER FINNES FOR DIN BEDRIFT?

Vi stiller klare spørsmål – vil du høre svarene?
 

 

Hvordan kan Innovasjon Norge utvikle din bedrift?
Hvilke utviklingstrender har betydning for handel og øvrig lokalt næringsliv?
Hva er Skattefunn-ordningen – og hvordan kan du benytte den?
Hvordan kan du gjøre et innovasjonsløft i din bedrift?
Husker du Modumpakken fra Modumkonferansen?

 

Er ett eller flere av disse spørsmålene interessante for deg? Les mer og meld deg på ved å klikke her: http://epost.sparebank1.no/newsletterweb/444A5044734242514173434B59/42475E4B7541465D46724141594571?noTracking=true

 

 

Byggesaksbehandling i Modum

Byggesaksbehandling er et område som Modum Næringsråd følger opp. Vi har dessverre fått mange tilbakemeldinger på at saksbehandlingstiden har blitt uakseptabelt lang. Dette har vi tatt opp med kommunen. Saken har vært oppe i Teknisk Hovedutvalg og skal til formannskapet i slutten av måneden. Det er i saksfremstillingen lovet at avdelingen skal være ajour i løpet av oktober. Dette følger vi opp.

Årsmøte i Modum Næringsråd

Årsmøte i Modum Næringsråd 2015 ble gjennomført tirsdag 24. mars 2015 kl 19.00 på Tyrifjord Hotell.

Styrets forslag til årsberetning, regnskap, kontingent og budsjett for 2015 ble godkjent. De styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt, med unntak av Helle Mikkelsen som har vært varamedlem siden 2010 og ikke ønsket gjenvalg. Som nytt varamedlem ble valgt Lisbeth Vesetrud.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker orienterte Sondre Nygård om MODUMapp som vi har under utvikling. Forventes klar i mai.

Rådmann Aud Norunn Strand foredro om «Hva bringer 2015 – Modum» og styreleder Ambjørg Flaata innledet om «Tanker om Modum og Modum Næringsråd» som innledning til en god diskusjon.

Modulvegger AS – nok et miljøfyrtårn i Modum

På siste frokostmøte i Modum Næringsråd var miljø og miljøsertifisering i fokus. Modulvegger AS fortalte om sin sertifiseringsprosess. Nå har bedriften mottatt sertifikatet. Vi gratulerer!

Suksess for ungdomsbedrifter

Under fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Buskerud ble det stor sukesess for Rosthaug VGS, med mange tildelte priser. Teen Voice UB ble kåret til beste ungdomsbedrift, med Dress It Up UB på en tredjeplass i konkurranse med totalt 80 deltagende bedrifter. Begge våre går til finalen i Norgesmesterskapet i Lillestrøm i slutten av april. Vi gratulerer og ønsker lykke til i finalen.

Mer om saken kan du lese på Rostahug VGS sin nettside.

Dialogmøte med Modum Kommune

Dialogmøte ble avholdt 11.2.2015. Referat og dokumentasjoner fra møtet publiserer vi her: Referat 11.2.2015
Byggesak – oppfølging.
Kollektivtilbud til pendlere: Kollektivtilbud for pendlere, februar 2015