Oppføringer av nygreklame

Fra Idé til Byggesøknad

Modum Næringsråd og Modum Kommune arrangerte temadag onsdag 22. januar 2014 kl 09.00 – 12.00 I Modum Rådhus, 8.etg. 24 deltok fra næringslivet i Modum, sammen med Teknisk Etat. Dette var en temadag for de som driver i byggebransjen og som er ansvarlige søkre i den sammenheng i Modum Kommune. Her ble gjennomgått krav til byggesøknaden, herunder nabovarsel, tegningsgrunnlag og ansvarsretter. Byggesaksavdelingen ved Nicole Kunckel-Torgersen hadde ansvaret for møtet, men andre representanter fra kommunen orienterte om aktuelle ting. Næringsrådet mener at slike kontaktmøter er viktig for å skape gode relasjoner og legge forholdene til rette for gode prosesser ved byggesaksbehandling, bl.a ved at næringslivet får bedre innsikt i kravene og behandling av byggesøknader.

Modum Næringsråd møtte Modum Kommune

Modum Næringsråd møtte politisk og administrativ ledelse i Modum Kommune den 9. desember d.å. Se referat her: Referat møte med næringsrådet 091213 I møtet med Modum Kommune ga vi en presentasjon av Modum Næringsråd. Se presentasjon her: Foiler MNR 091213

Yrkes- og Utdanningsmesse på Søndre Modum Ungdomsskole 16.januar 2014

Den årlige Yrkes- og Utdanningsmessa for ungdomsskoleelever på 10. trinn avholdes på Søndre Modum Ungdomsskole den 16.1.2014. Arrangementet er et samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner og Modum Rotaryklubb. Ungdomsskoleelever fra de tre kommunene deltar sammen med sine foresatte. Modum Næringsråd støtter tiltaket, og oppfordrer at næringsdrivende som blir bedt om å delta og representere sitt yrke/bransje er positive til dette.

Modum Kommune har ingen telefonvakt eller mottak Byggesak i uke 40

Modum Næringsråd er kritisk til at kommunens Byggesaksavdeling holder stengt i uke 40. Mener at dette sender feil signaler til. Modum Kommune har ingen telefonvakt eller mottak Byggesak i uke 40. Modum Kommune informerer på sine hjemmesider at byggesaksavdelingen er stengt for alle henvendelser i uke 40 på grunn av syke- og kursfravær. De som henvender seg til kommunen personlig eller på telefon får samme beskjed. Modum Næringråd er sterkt kritisk til at Byggesaksavdelingen tillates å gjøre seg utilgjengelig for publikum i en uke. Vi kan ha forståelse for at interne forhold kan skape behov for slike ordninger. Vi betrakter Byggesaksavdelingen som et viktig serviceorgan for bygdas næringsliv og befolkning for øvrig. Det bør derfor være høyt prioritert oppgave å være […]

Ny leder i Modum Næringsråd

Bjørn Larsen er ny daglig leder i Modum næringsråd. Modum Næringsråd har ansatt Bjørn Larsen (68) fra Åmot i ny prosjektstilling som skal ivareta oppgaven med daglig ledelse inklusive sekretariat for rådet. Det er en 20% stilling som har 2 års perspektiv. Med dette ønsker vi å få til en sterkere satsing på viktige områder gjennom bedre profilering av rådet, og kontakt med næringslivet, sier styreleder Arne Green i Næringsrådet. Bjørn Larsen arbeidet frem til 2006 i DnB konsernet innen utvikling og omstilling. Deretter har han bl.a. vært administrativ leder i Kunstnerdalen Kulturmuseum, drevet egen virksomhet innen karriererådgivning og er engasjert i idretts og foreningsvirksomhet lokalt.

Frokostmøte

Frokostmøte i samarbeid med Modum Kommune ble gjennomført i Kulturhuset onsdag 11.9.2013. Tema denne gang var Modum Kommunes næringsplan, og presentasjonen ble gjort ved Audun Mjøs. 30 deltagere var til stede.

Næringsrådets pris til Knut Ole Kopland

Under Modum Næringsråds frokostmøte 11.5 d.å. ble Knut Ole Kopland – Gym2000 overrakt næringsrådets pris – Det gode eksempel. Næringsrådet deler ut denne prisen for å fremheve personer eller grupper som fremstår som gode eksempler i Modum. Fire ganger i året vil Næringsrådet utpeke Modums gode eksempel, og skape litt ekstra oppmerksomhet rundt dette. Det gode eksempel kan finnes hvor som helst i samfunnet, det kan like gjerne være en offentlig ansatt som en næringslivsleder eller for den saks skyld et idrettslag. Styret i Modum Næringsråd har utpekt seg selv som jury. Denne gang gikk den fullt fortjent til Knut Ole Kopland, sier styreleder i Modum Næringsråd, Arne Green. Knut Ole Kopland har utmerket seg ved å ha bygd opp […]