Oppføringer av nygreklame

Nyhetsbrev Modum Næringsråd

Næringsrådet vil iverksette nyhetsbrev til medlemsbedriftene slik at alle kan få løpende informasjon om virksomheten. Ny daglig leder Ole Brunes tiltrådte som ny daglig leder i 30% stilling. Lisbeth Vesetrud fortsetter i sin 40% stilling hvor hun også arbeider for Handelsstanden i Vikersund og Åmot ihht. økonomisk avtale. Virksomheten Siden nyttår har daglig leder brukt mye tid på å bygge nettverk. Han har møtt en lang rekke nøkkelpersoner og instanser. Det har handlet om å bli kjent, samt å samle innspill til hvordan Næringsrådet kan bli en bedre alliansepartner for bedriftene i kommunen for å skape utvikling. Særlig kan nevnes møter med ordfører og rådmann i kommunen, Regionrådets sekretær, Buskerud Næringshage, NOV (samarbeidsforum for næringsråd i nedre Buskerud og Asker/Bærum. […]

Daglig leder i Modum Næringsråd

Modum Næringsråd har ansatt ny daglig leder; Ole Brunes. Vår nye leder skal sammen med Næringsrådets styre arbeide for at næringslivet i Modum får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter.  Ole Brunes er en person som har interesser og engasjement for næringslivet i Modum. Han har erfaring som daglig leder for Landbrukets HMS-tjeneste i Norge i 18 år. Han har også hatt ett års vikariat ved teknisk etat i Modum i rollen som fagleder landbruk. Tidligere var han også avdelingsleder for Felleskjøpet på Kongsberg i 5 år. For tiden er han styreleder i Modum, Sigdal og Krødsherad Brannkasse, og sitter også i styret i Buskerud Næringshage. I tillegg har han også verv i Gjensidigestiftelsen

Frokostmøte 8 november 2016

8 november, Vingen. Fra 08.00 – 10.00 Vi inviterer til frokostmøte, med ulike temaer 08.00    Frokost 08.30    Hva skjer i Modum Næringsråd 08.45    Flying Team Vikersund: Raw Air! Rosthaug: Lage ny hoppbakke 09.15    Audun Mjøs, rådgiver Modum kommune – oversikt ledige næringslokaler i Modum 09.30   MoVing Fra kl 10.00 Mulighet for omvisning

Årsmøte 2016

Årsmøtet 2016 ble holdt på Tyrifjord Hotell tirsdag 12. april 2016 kl 19.00 Årsmøtesaker finner du her Protokoll årsmøte 2016 Årsberetning 2015 Innkalling til årsmøte i Modum Næringsråd 2016   MNR BALANSE DETALJERT 2015 (1)   MNR RESULTATREGNSKAP DETALJERT 2015 BUDSJETT 2016 Styret vedtok uendret kontingent for 2016 Etter at ordinære saker ble behandlet holdt Odd Myklebust et engasjerende innlegg om: Kommunereformen – den går ikke over.  Modum – hva nå, som ble etterfulgt av diskusjon.    

Ordfører og Næringsrådet besøker næringslivet

Ordfører Ståle Versland har startet opp en besøksrunde hos bedrifter i Modum.  I løpet av vinteren skal ordføreren besøke ca 25 virksomheter.  Turen skjer i samarbeid med Modum Næringsråd som er turarrangør og deltar på møtene.  Hensikten er å bli bedre kjent med Modums næringsliv for å få større forståelse og innsikt i de rammebetingelser næringslivet jobber under.  Rådmannen vil også delta på disse møtene så langt det er mulig.  Besøksrunden startet hos Modum KabelTV og Tyrifjord Hotell den 22.1, og siden går det bare slag i slag.

Byggesaksbehandling i Modum

Byggesaksbehandling er et område som Modum Næringsråd følger opp. Vi har dessverre fått mange tilbakemeldinger på at saksbehandlingstiden har blitt uakseptabelt lang. Dette har vi tatt opp med kommunen. Saken har vært oppe i Teknisk Hovedutvalg og skal til formannskapet i slutten av måneden. Det er i saksfremstillingen lovet at avdelingen skal være ajour i løpet av oktober. Dette følger vi opp.

Årsmøte i Modum Næringsråd

Årsmøte i Modum Næringsråd 2015 ble gjennomført tirsdag 24. mars 2015 kl 19.00 på Tyrifjord Hotell. Styrets forslag til årsberetning, regnskap, kontingent og budsjett for 2015 ble godkjent. De styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt, med unntak av Helle Mikkelsen som har vært varamedlem siden 2010 og ikke ønsket gjenvalg. Som nytt varamedlem ble valgt Lisbeth Vesetrud. I tillegg til ordinære årsmøtesaker orienterte Sondre Nygård om MODUMapp som vi har under utvikling. Forventes klar i mai. Rådmann Aud Norunn Strand foredro om «Hva bringer 2015 – Modum» og styreleder Ambjørg Flaata innledet om «Tanker om Modum og Modum Næringsråd» som innledning til en god diskusjon.