Oppføringer av nygreklame

Lederutviklingskurs

I samarbeid med Modum kommune tilbyr vi lederutviklingskurs – denne gangen stressmestring for ledere. For mer info og påmelding: https://www.modum.kommune.no/kurs-stressmestring-for-ledere.6076691-116083.html

Stilling ledig – Næringsutvikler

NÆRINGSUTVIKLING I MODUM – LYST TIL Å VÆRE MED PÅ NYSKAPNING? Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Næringsrådet samarbeider tett med Modum kommune. Viktig oppgave er å arbeide strategisk for å tiltrekke flere virksomheter til kommunen, samt å styrke rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Vi er en møteplass for nettverksbygging og samarbeid, kompetanseheving, informasjon og meningsutveksling. Modum Næringsråd skal bidra til god stedsutvikling og til at Modum har et godt omdømme. Som følge av et godt samspill med Modum kommune øker Modum Næringsråd sin aktivitet. Vi søker etter ny medarbeider primært i 100% stilling: NÆRINGSUTVIKLER Hovedoppgaver vil være: Strategisk arbeid for å skape utvikling i Modum gjennom å: • drive utadrettet nettverksbygging med […]

Endelig – Næringsrådet inn i egne kontorer

Modum Næringsråd flytter mandag 8. januar inn i kontorer i Sentrumsgården i Vikersund, dvs. i 2.etg. over Kronasko og Interoptik. Trond Weggersen som eier gården har vært mer enn velvillig for å få dette til, all ære til han. Det er jo foreløpig bare «hele staben» dvs. daglig leder Ole i 30% stilling det handler om, men det kommer til å utvikle seg. Vi har planer for noe ekstra spennende der, men vi må slippe nyheter etter hvert som brikkene faller på plass. Naturlig nok blir ikke kontoret fast bemannet, Ole har mye møter utenfor huset i tillegg til fleksibel jobbing etter behov. Det er derfor nødvendig å gjøre avtale på forhånd dersom dere vil treffe han der – tel. […]

Næringsrådet vokser…

Det gode samarbeidet med Modum kommune gir resultater. Kommunen legger nå inn betydelige midler i kommende 3-årsperiode ved at kommunen finansierer ny full stilling i Næringsrådet. Ny medarbeider skal i hovedsak arbeide med strategisk for å skape utvikling i Modum. Målet er nye etableringer og vekst og utvikling i de vi har. Kompetansebygging og samferdsel blir viktige temaer. Vi jobber nå med å etablere oss i kontorer i Vikersund. Ting skjer….

TEMAMØTE – HVILKE MULIGHETER FINNES FOR DIN BEDRIFT?

TEMAMØTE – HVILKE MULIGHETER FINNES FOR DIN BEDRIFT? Vi stiller klare spørsmål – vil du høre svarene?     • Hvordan kan Innovasjon Norge utvikle din bedrift? • Hvilke utviklingstrender har betydning for handel og øvrig lokalt næringsliv? • Hva er Skattefunn-ordningen – og hvordan kan du benytte den? • Hvordan kan du gjøre et innovasjonsløft i din bedrift? • Husker du Modumpakken fra Modumkonferansen?   Er ett eller flere av disse spørsmålene interessante for deg? Les mer og meld deg på ved å klikke her: http://epost.sparebank1.no/newsletterweb/444A5044734242514173434B59/42475E4B7541465D46724141594571?noTracking=true    

Næringsfrokost 19 september 2017

Tirsdag 19 september var det næringsfrokost hvor NAV Modum var vertskap, og presenterte temaer vedr. samspill mellom NAV og næringsliv. NAV hadde med tiltaksleverandører som også presenterte seg. Her finner du presentasjonen på dagen: Informasjon til Modum næringsråd tiltaksbedriftene og NAV 19-09-2017  

Lederopplæring

Modum næringsråd samarbeider med Modum kommune for kompetanseutvikling for ledere i kommune og næringsliv. Her er en liten presentasjon og link til kommunens sider for påmelding til første kurs i årshjulet PÅMELDING Du som leder er ansvarlig for en effektiv drift, og for å bruke de menneskelige ressursene på best mulig måte. Forskning viser at medarbeidere som opplever at leder gir dem ansvar og tillit, og som føler de får brukt kompetansen på en god måte, er mer effektive, lojale, tar på seg ekstraoppgaver og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Det er et stort ansvar å være leder, og vi vet at mange føler seg ensomme og kan oppleve at de ikke strekker til. Disse korte kursene i lederopplæringen er tenkt […]

Frokostmøte 30. mai

DATO: 30.05.2017 TID: 08.00 – 10.00 STED: Westad Industri AS Program:  Hva skjer i Næringsrådet v/daglig leder Westad presenterer seg og det blir også en omvisning i produksjonen. Flyktningetjenesten – «Introduksjonsprogram for nybosatte i kommunen – samspill med næringslivet» v/Rune Johannessen Samspill presse – næringsliv v/redaktør Knut Bråthen Uformell oss næringsdrivende i mellom. Påmelding: Innen 26.05.2017 til post@modumnaeringsrad.no eller tlf 960 12 191   Velkommen!

Sommerfest 2017

Handelsstandene i Modum har samarbeidet med Tyrifjord Hotell om å arrangere sommerfest 2017: Ta med dine ansatte på sommerfest sammen med andre fra næringslivet i Modum lørdag 10.juni. Meny: Grillbuffet med pølser, hamburger, salater og annet tilbehør. Pris for grillbuffet: 285,- per person. Drikke er ikke inkludert i prisen. Påmelding til: post@modumnaeringsrad.no eller mob: 960 12 191 INNEN 18/5/2017