Oppføringer av Martin Kaggestad

NÆRINGSFROKOST Hos MODUM INDUSTRI AS, Geithus

Vi inviterer til næringsfrokost onsdag 4. september kl. 0800 – 0930 hos MODUM INDUSTRI AS, Geithus. Det blir presentasjon av bedriften og en runde i produksjonslokalene. Næringsrådet vil presentere Modumkonferansen og andre nyheter. Og ikke minst – vi treffer gode kolleger fra næringslivet til erfaringsutveksling. MODUMKONFERANSEN 2019 Modum kulturhus 24. september kl. 1500 – 2000. Programmet blir lansert snart. Sett av ettermiddagen! SAMFERDSEL- dere opplever sikkert at i lokalmedia og valgkamp er dette et varmt debattema. Infrastruktur er særdeles viktig for næringslivet. Næringsrådet har slikt vedtak i Strategisk plan: Næringsrådet skal arbeide for at kommunen: • arbeider offensivt for å få Randfjordbanen og Rv35 inn i Nasjonal Transportplan • etablerer spleiselag for å realisere persontog på Randsfjordbanen • forskutterer avkjøringer […]